Jak zostać operatorem koparki?

Zapewne niejeden chłopiec w dzieciństwie marzył, żeby obsługiwać ogromne maszyny budowlane. Co zrobić, jeśli ktoś postanowił wcielić te marzenia w życie?

Podstawowym warunkiem dla starania się o tego typu uprawnienia jest ukończenie osiemnastego roku życia. Kurs dający nam niezbędne kwalifikacje zacząć mogą wyłącznie osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B. Jest konieczne, ponieważ teren budowy wbrew pozorom nie jest wyłączony z ruchu – istnieje tam jedynie ograniczenie ruchu wyłącznie do maszyn upoważnionych. Poza tym czasem zachodzi potrzeba przejechania odcinka drogi publicznej, gdzie tego typu maszyny traktowane są w taki sam sposób, jak inni jej użytkownicy i musi spełniać wymagania określone w kodeksie ruchu drogowego.

Kursant musi mieć także wykształcenie w stopniu co najmniej podstawowym oraz aktualne zaświadczenia lekarskie, stwierdzające, że jest zdolny do wykonywania określonych zadań. Dobrze jest także, jeśli odbył co najmniej miesięczny staż przy obsłudze maszyn o właściwościach zbliżonych do tych, które chce obsługiwać po zyskaniu uprawnień. Nie jest to warunek konieczny, jednak przy jego braku, kursant musi odbyć dodatkowe ćwiczenia praktyczne. Szkolenie trwa zwykle około sześciu tygodni i jest podzielone na część teoretyczną (ponad 100h) oraz praktyczną na placu manewrowym (60h). Zakończone jest egzaminem państwowym, a uprawnienia wydawane są bezterminowo.

Pozostaje kwestia ceny takiego kursu. Jest ona zależna od województwa, w którym go odbywamy. Przeciętnie waha się jednak w granicach dwóch tysięcy złotych.