Leasing dla maszyn budowlanych?

Z powodu kryzysu uzyskanie kredytu na zakup maszyn i rozwój firmy jest coraz trudniejsze. Czy leasing jest tu lekarstwem na całe zło? I na czym właściwie polega?

http://ewpa-sklep.pl/bv-170-e.html

Leasing jest umową cywilnoprawną, w której jedna strona daje w użytkowanie na pewien czas jakąś rzecz – w tym przypadku maszynę budowlaną. W zamian za to druga strona co miesiąc płaci określone w umowie kwoty zwane ratami leasingowymi. Rozwiązanie to ma wiele dobrych stron. Często jest jedynym wyjściem dla tych, którzy nie posiadają zdolności kredytowej. Co równie istotne pozwala znacząco skrócić czas amortyzacji maszyny, ze standardowych 40 miesięcy, aż do 16.

Istnieją dwa rodzaje leasingu. W przypadku finansowego użytkowana maszyna w czasie trwania umowy zaliczana jest do majątku leasingobiorcy i to właśnie on wykonuje odpisy amortyzacyjne. W tym przypadku czas trwania umowy jest dość długi i w przybliżeniu pokrywa się z żywotnością przedmiotu.

Odwrotnie jest w przypadku tzw. leasingu bieżącego. Maszyna jest cały czas zaliczana do majątku osoby oddającej ją w dzierżawę i to on w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa może dokonać odpisów. Ta opcja jest bardziej korzystna jeśli chodzi
o rozliczenia fiskalne, ponieważ ratę można zapisać jako koszty uzyskania przychodu, co zmniejsza znacząco podstawę opodatkowania.

Wykorzystanie tej formy finansowania jest najbardziej korzystne dla dużych przedsiębiorstw, ponieważ dla tych mniejszych niedawno zmieniły się przepisy, pozwalające na ekspresową amortyzację. Dla nich więc leasing znacząco stracił na atrakcyjności.