Ubezpieczenie od uszkodzeń

Posiadając własną firmę i maszyny budowlane, należy zastanowić się nad tym, jak zapewnić im należytą ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków. Niemal wszyscy ubezpieczyciele posiadają w swojej ofercie dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie od szkód materialnych. W zawieranej umowie istnieje tylko enumeratywny (czyli zamknięty) katalog wyłączeń.

http://ewpa-sklep.pl/ect-7000-gv.html

Co obejmuje takie ubezpieczenie? Między innymi wypadki i kolizje spowodowane błędem w eksploatacji maszyny, uszkodzenia, które są wynikiem warunków atmosferycznych, takich jak uderzenie pioruna, obsunięcie gruntu, uszkodzenia spowodowane porywistym i silnym wiatrem. Poza tym kradzież, akty wandalizmu, pożar, czy uszkodzenia instalacji elektrycznej. Czas zawarcia takiej umowy jest dość elastyczny. Standardowo trwa rok, jednak może być zarówno krótsza, jak i dłuższa.

Aby ubezpieczenie pokryło koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu, musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz zakresem określonym w ramach działalności gospodarczej firmy. Dodatkowo użytkowany sprzęt musi być sprawny, prawidłowo konserwowany i posiadać konieczne certyfikaty i badania techniczne.

Kwota określona w umowie zostanie wypłacona z tytułu ubezpieczenia niezależnie od tego czy maszyna doznała uszkodzeń podczas pracy czy postoju, ewentualnie prowadzenia napraw lub czynności konserwacyjnych.

Niewątpliwie jego wykupienie to dodatkowe koszty obciążające przedsiębiorstwo, jednak jest to także cena za spokojnie przespane noce, bez troski o pokrycie ewentualnych szkód z własnej kieszeni. A wypadki przecież się zdarzają.