Wymagania zasadnicze

Maszyny budowlane muszą spełnić szereg wymagań dotyczących ich eksploatacji. Są one podzielone na kilka podgrup. Pierwszą są tak zwane wymagania zasadnicze.

Do każdego z urządzeń winna być dołączona instrukcja, która zawiera niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania informacje, do których należą między innymi:

  • dane serwisu czy importera, które są niezbędne dla konserwacji maszyn budowlanych,
  • zastosowanie maszyny – wydaje się to zapisem trywialnym, jednak ten wymóg również musi być spełniony
  • informacje niezbędne dla bezpieczeństwa operatora maszyny – na przykład stanowiska, które może zajmować w czasie jej obsługi
  • informacje dotyczące masy maszyny i jej części, sposobu ich transportu, jej montażu oraz demontażu
  • informacje zamieszczone w jej oznaczeniu, takie jak dane producenta, rok powstania urządzenia, numer seryjny maszyny, oznakowanie CE (jest ono swoistym zapewnieniem producenta, że wyrób spełnia wymagania Unii Europejskiej)
  • jeśli jest to niezbędne musi zawierać także informacje dotyczące dedykowanych tej konkretnej maszynie narzędziach, sposobach dopuszczalnego jej używania oraz wskazówki szkoleniowe

Dodatkowo istotnym faktem jest, że maszyny sprzedawane i użytkowane na terenie naszego kraju powinny posiadać instrukcję w jednym z języków państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przetłumaczoną na język polski, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego użytkowania urządzenia. Wszystkie tłumaczenia winny być dokonywane przez jednostkę upoważnioną do tego przez producenta.