Zapraszamy do walca

Choć walce drogowe widujemy niemal codziennie na ulicach naszych miast, tak naprawdę niewiele osób wie, że wyróżniamy kilka podkategorii tych maszyn budowlanych, które różnią się między sobą budową oraz zastosowaniem.

Pierwszy i najprostszy podział to ten, gdzie wyróżnikiem jest napęd. Walce jezdne posiadają własny i jest to typ stosowany obecnie najczęściej w trakcie prac budowlanych, walce przyczepne zostały skonstruowane jako duet z ciągnikiem, bez którego są bezużyteczne oraz niemal zapomniane już dzisiaj ręcznie prowadzone, które pracować mogą tylko dzięki sile ludzkich mięśni.

Ze względu na sprężystość wałów wyróżniamy ogumione oraz te wykonane ze stali. Ten pierwszy typ sprawdza się idealnie do zagęszczenia zarówno gruntów spoistych, jak i niespoistych. Są skuteczne w zagęszczaniu wgłębnym. Walce stalowe, czyli gładkie, stosowane są do zagęszczania gruntów średnio spoistych i spoistych, takich jak podłoże bitumiczne.

Inny podział to sposób, w jaki walec oddziałuje na podłoże. Tutaj wyróżniamy walce statyczne, czyli takie, które oddziałują poprzez statyczną siłę nacisku podczas stopniowego przesuwania się pojazdu, wibracyjne, które posiadają wbudowane wibratory, których drgania są następnie przenoszone na wał – dzięki temu efekt zostaje wzmocniony dzięki dodatkowej sile dynamicznej i na koniec walce udarowe. W trzecim przypadku, siła wału intensyfikowana jest dzięki swobodnie spadającym obciążnikom.

Oczywiście, istnieje także wiele innych podziałów dotyczących chociażby usytuowania wałów, czy konstrukcję ramy, jednak jest to wiedza bardziej specjalistyczna i wymaga głębszego pochylenia się nad tematem.