Zasady BHP maszyn budowlanych

Użytkowanie maszyn budowlanych bez przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy stwarza zagrożenie zarówno dla operatora maszyny, jak i osób przebywających w pobliżu placu budowy. Dlatego powinniśmy wymagać ich bezwzględnego przestrzegania zarówno od siebie, jak i współpracowników.

Po pierwsze, absolutnie niedopuszczalne są prace naprawcze i konserwacyjne, kiedy urządzenie czy nagrzewnica master bv 170 e
pozostają w ruchu. Wydaje się to stwierdzeniem banalnym, jednak jak pokazują statystyki, zadziwiająco wiele wypadków na terenach budowy ma swoją przyczynę właśnie w tym uchybieniu.

Nie powinno się również dokonywać na własną rękę zmian konstrukcyjnych, gdyż może wywołać to niebezpieczne w skutkach awarie, nie wspominając już o problemachz serwisowaniem maszyny.

Wracając do konserwacji maszyny, a właściwie jej czyszczenia. Powinno się zwracać baczną uwagę na środki, których do tego używamy. Pozornie niewinne rozpuszczalniki, którymi najłatwiej zmyć niektóre zabrudzenia mogą doprowadzić do nieszczęścia, gdyż ich opary w połączeniu z powietrzem mogą tworzyć gaz wybuchowy.

Jeśli roboty prowadzone są na drogach publicznych należy bezwzględnie zadbaćo bezpieczeństwo nie tylko pracowników, ale także innych uczestników ruchu drogowego. W razie konieczności należy wyłączyć odcinek drogi lub jej pasa z ruchu, ewentualnie ograniczyć prędkość jadących aut, kiedy roboty prowadzone są na poboczach lub przydrożnych rowach melioracyjnych.

Teren budowy należy odgrodzić tak, by uniemożliwić wstęp osobom nieupoważnionym. Pomocne są w tym między innymi taśmy i tablice ostrzegawcze, pachołki drogowe oraz znaki informujące o zwężeniu pasa jezdni.