Category Archives: Zasady BHP

Przechowywanie sprzętu budowlanego

Każdy właściciel maszyn budowlanych staje w końcu przed dylematem, jak je przechowywać w okresie „odpoczynku”. Problem pojawia się, kiedy nie będą użytkowane przez

Ubezpieczenie od uszkodzeń

Posiadając własną firmę i maszyny budowlane, należy zastanowić się nad tym, jak zapewnić im należytą ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków. Niemal wszyscy

Zasady BHP maszyn budowlanych

Użytkowanie maszyn budowlanych bez przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy stwarza zagrożenie zarówno dla operatora maszyny, jak i osób przebywających w pobliżu